tylermonachino: Two clawed worm skink (Anomalopus leuckartii)
tylermonachino: Southern spotted velvet gecko (Oedura tryoni)
tylermonachino: Southern spotted velvet gecko (Oedura tryoni)
tylermonachino: copper-tailed skink (Ctenotus taeniolatus)
tylermonachino: Iridescent litter-skink (Lygisaurus foliorum)
tylermonachino: Opisthoncus sp., jumping spider
tylermonachino: Opisthoncus sp., jumping spider
tylermonachino: Opisthoncus sp., jumping spider
tylermonachino: IMG_3446
tylermonachino: IMG_3442
tylermonachino: Red and White Jumping Spider. (Opisthoncus Alborufescens.)
tylermonachino: Red and White Jumping Spider. (Opisthoncus Alborufescens.)
tylermonachino: Red and White Jumping Spider. (Opisthoncus Alborufescens.)
tylermonachino: Red and White Jumping Spider. (Opisthoncus Alborufescens.)
tylermonachino: Red and White Jumping Spider. (Opisthoncus Alborufescens.)
tylermonachino: Red and White Jumping Spider. (Opisthoncus Alborufescens.)
tylermonachino: Joltus Minutus ??(Jumping spider)
tylermonachino: IMG_3451
tylermonachino: IMG_3453
tylermonachino: IMG_3449
tylermonachino: Simaetha sp. (jumping spider)
tylermonachino: IMG_3454
tylermonachino: Simaetha sp. (jumping spider)
tylermonachino: Joltus Minutus ??(Jumping spider)
tylermonachino: IMG_3469
tylermonachino: IMG_3471
tylermonachino: Ctenotus robustus
tylermonachino: Ctenotus robustus
tylermonachino: Tiliqua scincoides
tylermonachino: Tiliqua rugosa