ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Who does this tuxedo cat remind me of?
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Triftoulis and his multiple portraits.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Triftoulis and the tomato.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Cyclamens are beautiful!
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Spring into the winter.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Marina and the green leaf.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Zoro plays Rodolfo Valentino.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: A new lady appeared...
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Warmth brings Peace...
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Supervising the park...
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: Three photographers and a paparazzi.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ: The bright side of life