Sergey Ryzhkov: Blyzhytsia Mountain
Sergey Ryzhkov: Shpytci Moutain
Sergey Ryzhkov: Hoverla Mountain
Sergey Ryzhkov: Eurasian Jay (Garrulus Glandarius)
Sergey Ryzhkov: Dniester Canyon
Sergey Ryzhkov: Evening in autumn Carpathians
Sergey Ryzhkov: Hoverla Mount
Sergey Ryzhkov: Carpathians, Ukraine
Sergey Ryzhkov: Castle towers in misty morning
Sergey Ryzhkov: Chervonohorod castle
Sergey Ryzhkov: Carpathians
Sergey Ryzhkov: Pip-Ivan Mount
Sergey Ryzhkov: Vukhatyi kamin Mountain
Sergey Ryzhkov: Autumn morning
Sergey Ryzhkov: Grey heron in flight
Sergey Ryzhkov: Gutyn Tomnatyk Mountain
Sergey Ryzhkov: Morning twilight
Sergey Ryzhkov: Black-winged stilt
Sergey Ryzhkov: Austensfjorden
Sergey Ryzhkov: Aurora in Lofoten Islands
Sergey Ryzhkov: Rodna Mountains
Sergey Ryzhkov: Svydovets in winter
Sergey Ryzhkov: Sunrise in Rodna Mountains
Sergey Ryzhkov: Muntii Rodnei in autumn
Sergey Ryzhkov: At the sunrise
Sergey Ryzhkov: Before dawn
Sergey Ryzhkov: Carpathians
Sergey Ryzhkov: Spotted Redshank in backlight (Tringa erythropus)