Manfred Hesch: Waldrapp - Bald ibis
Manfred Hesch: Graugans Landeanflug - Gray goose landing approach
Manfred Hesch: A perfect seat at a lofty height
Manfred Hesch: My sweet Cora
Manfred Hesch: Möwe - Gull
Manfred Hesch: The focus is on the walnut
Manfred Hesch: Schwanzmeise - Long-tailed tit
Manfred Hesch: Eichörnchen - Squirrel
Manfred Hesch: Eichelhäher
Manfred Hesch: Fischotter - Otter
Manfred Hesch: Aaskrähe - Carrion crow
Manfred Hesch: Fischotter - Otter
Manfred Hesch: Hintersee
Manfred Hesch: Chile Pfeifenente - Chilean Wigeon
Manfred Hesch: Schafberg - Austria, Mondsee
Manfred Hesch: Aaskrähe - Carrion crow portrait
Manfred Hesch: Kleiber - Nuthatch
Manfred Hesch: Amsel - Blackbird
Manfred Hesch: Mandarin Ente - Mandarin duck
Manfred Hesch: Aaskrähe - Carrion crow
Manfred Hesch: Eichhörnchen - Squirrel
Manfred Hesch: Mandarin Ente - Mandarin duck
Manfred Hesch: Aaskrähe
Manfred Hesch: Seidenreiher - Silky heron
Manfred Hesch: Silberreiher - Egret
Manfred Hesch: Kolkrabe - Raven
Manfred Hesch: Gruppe Möwen - Group of gulls
Manfred Hesch: Let me play along!!!