robertoburchi1949: ....portrait....
robertoburchi1949: ...the bench....
robertoburchi1949: simple beauty
robertoburchi1949: strutture di luce
robertoburchi1949: tiger eyes
robertoburchi1949: colori al tramonto
robertoburchi1949: ....fishing....
robertoburchi1949: ....the eye....
robertoburchi1949: Madonna di campiglio
robertoburchi1949: airone maggiore
robertoburchi1949: ....pure beauty....
robertoburchi1949: il ratto delle Sabine
robertoburchi1949: the right moment
robertoburchi1949: S.Mattia Budapest
robertoburchi1949: ....on the golden river....