ellen.kalkman: Lines and curves
ellen.kalkman: Let it go
ellen.kalkman: I am here
ellen.kalkman: Almost green
ellen.kalkman: Water lily
ellen.kalkman: Purple fog
ellen.kalkman: The door is open
ellen.kalkman: Just nature
ellen.kalkman: Bud of the Victoria Amazonica
ellen.kalkman: Monday blues
ellen.kalkman: Purple beauties
ellen.kalkman: Sun and shadow
ellen.kalkman: Do Ho Suh
ellen.kalkman: Just floating
ellen.kalkman: What is real?
ellen.kalkman: From an other side
ellen.kalkman: Reflections
ellen.kalkman: Highland Cow in Rotterdam
ellen.kalkman: Lines in the sun
ellen.kalkman: Watergentiaan
ellen.kalkman: A ray of sunshine turnes art into more art
ellen.kalkman: Vibrant Pink
ellen.kalkman: So beautiful
ellen.kalkman: Begonia
ellen.kalkman: Fifty shades of grey
ellen.kalkman: Refreshing
ellen.kalkman: So green