juttaarens48: Fritillaria melagris
juttaarens48: Fritillaria meleagris
juttaarens48: Fritillaria meleagris
juttaarens48: Kirschblüten
juttaarens48: Kirschblüten
juttaarens48: Tulpen
juttaarens48: Tulpen
juttaarens48: fränkische Landschaft
juttaarens48: Primula veris
juttaarens48: Anemone nemorosa
juttaarens48: Primula veris
juttaarens48: Störche im Nest
juttaarens48: Störche im Nest
juttaarens48: Storch im Flug
juttaarens48: Storch
juttaarens48: Storch bei der Futtersuche
juttaarens48: Störche bei der Fütterung der Jungstörche
juttaarens48: Storchenkinder im Nest
juttaarens48: Storch im Schneetreiben
juttaarens48: Storch bei der Futtersuche
juttaarens48: Storch im Schneetreiben
juttaarens48: Storch
juttaarens48: Storch
juttaarens48: Pulsatilla vulgaris alba
juttaarens48: Pulsatilla vulgaris alba
juttaarens48: Pulsatilla vulgaris alba
juttaarens48: Anemone nemorosa
juttaarens48: Hepatica nobilis
juttaarens48: Hepatica nobilis
juttaarens48: Hepatica nobilis