@yoshiki: Autumn in the temple 5
@yoshiki: An autumn color 13
@yoshiki: An autumn mountain
@yoshiki: Autumn in the temple 4
@yoshiki: An autumn color 12
@yoshiki: Autumn in the temple 3
@yoshiki: An autumn color 11
@yoshiki: An autumn color 11
@yoshiki: Autum in the temple 2
@yoshiki: An autumn color 10
@yoshiki: An autumn color 9
@yoshiki: Autum in the temple
@yoshiki: An autumn color 8
@yoshiki: An autumn color 7
@yoshiki: An autumn color 6
@yoshiki: An autumn color 5
@yoshiki: An autumn color 4
@yoshiki: An autumn color 3
@yoshiki: Flower macro 6
@yoshiki: An autumn mountain 2
@yoshiki: Flower macro 5
@yoshiki: Autumn coming to a high mountain 5
@yoshiki: An autumn color 2
@yoshiki: An autumn mountain
@yoshiki: Autumn colors 2
@yoshiki: A sea of cloud 5
@yoshiki: Autumn coming to a high mountain 4
@yoshiki: Autumn colors
@yoshiki: Autumn coming to a high mountain 3
@yoshiki: Wild flowers 32