SƠN TÙNG FX: Vịnh Lan Hạ
SƠN TÙNG FX: Milky way
SƠN TÙNG FX: Nikon D800E - Nikon AF 80-200 F2.8 ED
SƠN TÙNG FX: PST_3487-3
SƠN TÙNG FX: Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX
SƠN TÙNG FX: Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX
SƠN TÙNG FX: PST_2484
SƠN TÙNG FX: Hoa Gạo về cội
SƠN TÙNG FX: PST_1780
SƠN TÙNG FX: PST_1906
SƠN TÙNG FX: PST_1867-2
SƠN TÙNG FX: Mùa gạo về
SƠN TÙNG FX: PST_0990
SƠN TÙNG FX: DSC_2851
SƠN TÙNG FX: DSC_2859
SƠN TÙNG FX: DSC_2818
SƠN TÙNG FX: Jump up
SƠN TÙNG FX: PST_0210
SƠN TÙNG FX: Carl Zeiss Jena 135mm f/3.5 MC Electric
SƠN TÙNG FX: Carl Zeiss Jena 135mm f/3.5 MC Electric
SƠN TÙNG FX: Carl Zeiss Jena 135mm f/3.5 MC Electric
SƠN TÙNG FX: DSC_8250-2
SƠN TÙNG FX: Carl Zeiss Jena 135mm f/3.5 MC Electric
SƠN TÙNG FX: Hoàng hôn trên Hồ Gươm
SƠN TÙNG FX: DSC_6762
SƠN TÙNG FX: DSC_7747
SƠN TÙNG FX: DSC_7734
SƠN TÙNG FX: DSC_7728
SƠN TÙNG FX: Carl Zeiss Jena 135mm f/3.5 MC Electric
SƠN TÙNG FX: DSC_7445