TommyÅ: Calm water, lugnt vatten
TommyÅ: Lots of foam in the water, mycket skum i vattnet
TommyÅ: Small waterfall, litet vattenfall
TommyÅ: The smithy, smedjan
TommyÅ: Common toadflax (linaria vulgaris),Gulsporre
TommyÅ: Policemans Helmet (Impatiens glandulifera), Jättebalsamin
TommyÅ: Entrance to experience trail, ingång till upplevelse-stigen
TommyÅ: Broken spruce, bruten gran
TommyÅ: Downstream of the waterfall, Nedströms vattenfallet
TommyÅ: Grazing sheep, får på grönbete
TommyÅ: Sheeps, får.
TommyÅ: Curls in the water, lockar i vattnet.
TommyÅ: The waterfall, vattenfallet
TommyÅ: Downstream the waterfall, nedanför vattenfallet.
TommyÅ: Mirroring, Spegling
TommyÅ: The pond, dammen
TommyÅ: On the bog, på myren
TommyÅ: Ghost chairs in the forest, Spökstolar i skogen
TommyÅ: Yellow stagshorn Calocera viscosa, Gullhorn
TommyÅ: The glade in the forest, Gläntan i skogen
TommyÅ: Vit näckros (Nymphaea alba), White Waterlily
TommyÅ: Tjärnen på Kont 2, The woodland lake at Kont
TommyÅ: Tjärnen på Kont 1, The woodland lake at Kont
TommyÅ: Fiskmås (Larus canus) Common gull
TommyÅ: Skägglav (Usnea filipendula) betyder ren luft, Fishbone beard lichen on the trees means clean air
TommyÅ: Båtklubbens hus vid badet vid Kont, The boat club house at the bath at Kont
TommyÅ: Badet vid havet vid Kont, The bathing at the sea at Kont
TommyÅ: Mirror, mirror, on the water, who's the most beautiful of them all
TommyÅ: Long calm waves in the morning
TommyÅ: Shortly there will be breakfast before the trip home