TommyÅ: Little brother
TommyÅ: Big sister
TommyÅ: Siblings
TommyÅ: Humlebagge, Trichius fasciatus
TommyÅ: Humlebagge, Trichius fasciatus
TommyÅ: Tornfalk med byte
TommyÅ: Slaget byte
TommyÅ: Tornfalk störtdyker
TommyÅ: Ryttlande tornfalk
TommyÅ: Kanadagäss
TommyÅ: Sädgås
TommyÅ: Sägäss
TommyÅ: Ladriket Röbäcksslätten
TommyÅ: Havsörn4
TommyÅ: Havsörn3
TommyÅ: Havsörn2
TommyÅ: Havsörn1
TommyÅ: Trana som just landar
TommyÅ: En ljus gräsand
TommyÅ: Tofsvipa i Degernäs
TommyÅ: Flygande Kanadagås
TommyÅ: Den stora gåsen, Kanadagås och sångsvan
TommyÅ: Sångsvan
TommyÅ: På ängarna innan Degernäs
TommyÅ: Fler "Oscars" - Signal the frog, more "Oscars" - Signal the frog
TommyÅ: "Oscar" - Signal the frog, "Oscar" - Signal the frog
TommyÅ: Tårta till kaffet, cake for the coffee
TommyÅ: Quiz, quiz
TommyÅ: Middag, supper
TommyÅ: Bildvisning, slideshow