TommyÅ: Möö, du kan fota mig
TommyÅ: Sluta fota. Du irriterar mig
TommyÅ: Löpglädje och eftertänksamhet
TommyÅ: Lite bus
TommyÅ: Fotografer
TommyÅ: Fotograf
TommyÅ: Vem tittar ut vem
TommyÅ: I full galopp
TommyÅ: Fri som en... KO
TommyÅ: Nu kommer dom
TommyÅ: Höjdarläge
TommyÅ: Fotoplats
TommyÅ: Bra överblick
TommyÅ: Vid ängen
TommyÅ: I väntan på kossorna
TommyÅ: Folkfest
TommyÅ: Picknick
TommyÅ: Köpa fika
TommyÅ: Kosläppets dag
TommyÅ: Mother and son
TommyÅ: Grandson and grandma
TommyÅ: Black-headed gull, Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) och Spotted redshank, Svartsnäppa (Tringa erythropus)
TommyÅ: Black-headed gull, Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)2
TommyÅ: Black-headed gull, Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)1
TommyÅ: Osprey, Fiskgjuse (Pandion haliaetus)3
TommyÅ: Osprey, Fiskgjuse (Pandion haliaetus)2
TommyÅ: Osprey, Fiskgjuse (Pandion haliaetus)1
TommyÅ: Common greenshank, Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
TommyÅ: Mallard, Gräsand (Anas platyrhynchos).
TommyÅ: Shoveler, Skedand (Spatula clypeata or Anas clypeata) and Teal, Kricka (Anas crecca).