Dimitris Tsatsis: spring, Athens, Filopappou
Dimitris Tsatsis: love in Athens
Dimitris Tsatsis: before sunset
Dimitris Tsatsis: three three
Dimitris Tsatsis: maintenance
Dimitris Tsatsis: reflection
Dimitris Tsatsis: pattern...
Dimitris Tsatsis: 17 November
Dimitris Tsatsis: best friends
Dimitris Tsatsis: spring is coming
Dimitris Tsatsis: red blanket
Dimitris Tsatsis: drapetsona
Dimitris Tsatsis: reds vs "king"
Dimitris Tsatsis: red balloon is free
Dimitris Tsatsis: bang bang