sly sly: Serengeti park - Tanzanie
sly sly: outarde kori - Serengeti park - Tanzanie
sly sly: Hyene tachetée - Serengeti park - Tanzanie
sly sly: Hyene tachetée - Serengeti park - Tanzanie
sly sly: Hyene tachetée - Serengeti park - Tanzanie
sly sly: Gnous - Serengeti park - Tanzanie
sly sly: Gnous - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Gnous - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: gazelle de Grant - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: gazelle de Grant - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Zèbres - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Village Maasaï - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Gnous - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Maasaie - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Maasaï - Ngorongoro Conservation Area- Tanzanie
sly sly: Autuche - Ngorongoro Conservation Area - Tanzanie
sly sly: Autruche - Ngorongoro Conservation Area - Tanzanie
sly sly: Ngorongoro Conservation Area - Tanzanie
sly sly: Babouins - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Bucorve du Sud - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Girafe - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Girafe - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Elephant - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Elephant - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Elephant - Tarangire Park; Kenya
sly sly: Girafes - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Girafes - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Phacochères - Tarangire Park; Tanzanie
sly sly: Elephant - Tarangire Park; Tanzanie