Eduardo Vales: The tree birds watching the stormy sea.
Eduardo Vales: The light after the storm
Eduardo Vales: Reflections
Eduardo Vales: Misty morning in Cantareira
Eduardo Vales: The rest of the seagulls
Eduardo Vales: Storm at sea, seagulls on land
Eduardo Vales: Giant waves in Douro river mouth
Eduardo Vales: The force of the sea over the lighthouse of Felgueiras
Eduardo Vales: Mysterious...
Eduardo Vales: Pilgrims to Santiago de Compostela, in Foz do Douro, Porto
Eduardo Vales: Lights in the trees
Eduardo Vales: Christmas bokeh - II
Eduardo Vales: Lights in Porto downtown
Eduardo Vales: Roasted chestnuts in Porto downton ("Quentes e boas")
Eduardo Vales: Inside Porto's Christmas tree
Eduardo Vales: Looking at the Christmas Star
Eduardo Vales: Christmas bokeh
Eduardo Vales: Christmas Féerie
Eduardo Vales: A Tram Named ... Christmas
Eduardo Vales: A wedding couple celebrates their wedding in the crowd.
Eduardo Vales: The man and the dog walking by the beach.
Eduardo Vales: Fishing alone
Eduardo Vales: The weekend fishermen
Eduardo Vales: In the grass
Eduardo Vales: Running to the light
Eduardo Vales: Figure among the trees
Eduardo Vales: Merry Christmas to all my Flickr friends and their families.🎅🎄🎁🌠
Eduardo Vales: Pergola
Eduardo Vales: Light and shadows on Pergola of Foz do Douro