Nikolaos Gavrilakis: Golden hour
Nikolaos Gavrilakis: Waiting for the storm
Nikolaos Gavrilakis: The weirdest church of Greece
Nikolaos Gavrilakis: Travelling through the time
Nikolaos Gavrilakis: Meteora - A masterpiece of nature
Nikolaos Gavrilakis: Sunrise at the windmils
Nikolaos Gavrilakis: Night reflections at the windmils
Nikolaos Gavrilakis: Veteran of the sea
Nikolaos Gavrilakis: A different summer ...
Nikolaos Gavrilakis: Traditional tavern on Milos island
Nikolaos Gavrilakis: Pollonia on Milos island #2
Nikolaos Gavrilakis: A UFO or simply a drone ?!
Nikolaos Gavrilakis: Plaka on Milos island - Sunset
Nikolaos Gavrilakis: Klima on Milos island - Just before sunset
Nikolaos Gavrilakis: Pollonia on Milos island #1
Nikolaos Gavrilakis: Klima on Milos island - Sunset
Nikolaos Gavrilakis: The moonscape beach
Nikolaos Gavrilakis: Lunar landscape
Nikolaos Gavrilakis: Klima on Milos island
Nikolaos Gavrilakis: Berlin - The history of the wall
Nikolaos Gavrilakis: Hohenschwangau castle - hidden in the fog #2
Nikolaos Gavrilakis: Harmonious coexistence
Nikolaos Gavrilakis: Schwangau - St. Coloman #2
Nikolaos Gavrilakis: Winter dusk
Nikolaos Gavrilakis: Karlskirche - Spherical world
Nikolaos Gavrilakis: The circle of life
Nikolaos Gavrilakis: The last daylight
Nikolaos Gavrilakis: Bowing to the sun
Nikolaos Gavrilakis: Esslingen - Fire games