Joseff_K: Londres / London (2008) - The Lloyd's Building
Joseff_K: Londres / London (2015) - THE KING’S CROSS TUNNEL
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2008) / London (2008)
Joseff_K: Londres (2008) / London (2008)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2008) / London (2008)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - on the phone on London
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - on the phone on London
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - on the phone on London
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - Walk alone in London
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - Walk alone in London
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - Walk alone in London
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - Regent’s Canal
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - Hyde Park
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015)
Joseff_K: Londres (2015) / London (2015) - Kensington Gardens (The Albert Memorial) 2015
Joseff_K: Londres (2008) / London (2008)
Joseff_K: Frida Mariama Touray, chanteuse de Cinematic Orchestra en concert à Paris, en 2019 / Frida Mariama Touray, singer of Cinematic Orchestra in concert in Paris, in 2019.
Joseff_K: Normandie 2016 / Normandy 2016
Joseff_K: Normandie 2016 / Normandy 2016
Joseff_K: Normandie 2016 / Normandy 2016
Joseff_K: Normandie (Sainte-Marie-du-Mont) 2016 / Normandy (Sainte-Marie-du-Mont) 2016
Joseff_K: Normandie 2016 / Normandy 2016
Joseff_K: Normandie 2016 / Normandy 2016