birdboy007: KEL_1451
birdboy007: KEL_1402
birdboy007: South Island pied oystercatcher
birdboy007: KEL_2398
birdboy007: KEL_2390
birdboy007: Variable oystercatcher
birdboy007: Australasian crested grebe
birdboy007: Australasian crested grebe
birdboy007: Australasian crested grebe
birdboy007: Australasian crested grebe
birdboy007: Sanderling
birdboy007: Sanderling
birdboy007: Sanderling
birdboy007: Great black cormorant
birdboy007: Great black cormorant
birdboy007: Great black cormorant
birdboy007: Great black cormorant
birdboy007: Great black cormorant
birdboy007: European goldfinch.
birdboy007: Wrybill
birdboy007: Banded dotterel
birdboy007: White-fronted tern
birdboy007: White-fronted tern
birdboy007: White-fronted tern
birdboy007: Wrybill
birdboy007: Wrybill
birdboy007: Black fronted dotterel.
birdboy007: Black fronted dotterel.
birdboy007: Black fronted dotterel.
birdboy007: KEL_2285