goforphoto: Trujillo
goforphoto: Aurora borealis
goforphoto: 100305_3600b
goforphoto: In the dessert
goforphoto: Best friends!
goforphoto: 100305_2984b
goforphoto: 100305_2682b
goforphoto: 000101_3748b
goforphoto: 000101_3679b
goforphoto: Himara in Albania
goforphoto: Himara in Albania
goforphoto: Himara in Albania
goforphoto: Night haze
goforphoto: A cat in the wood
goforphoto: Sun dawn
goforphoto: Morninglight
goforphoto: After rain
goforphoto: Stockholm archipelago
goforphoto: Stockholm archipelago
goforphoto: Stockholm archipelago
goforphoto: Trappstegsforsen
goforphoto: Trappstegsforsen
goforphoto: Garden of Eden
goforphoto: Sagiada
goforphoto: Hamata 1
goforphoto: Hamata 2
goforphoto: Hamata 3
goforphoto: Hamata 4
goforphoto: Hamata 5
goforphoto: Hamata 6