@Αννα@mostly off: T() T|-| E |_I/\/E
@Αννα@mostly off: Color of Happiness
@Αννα@mostly off: [...need a hug...]
@Αννα@mostly off: 1/3 - 6/6 waves of luck!
@Αννα@mostly off: The Fisherman
@Αννα@mostly off: ¬¬¬¬¬¬
@Αννα@mostly off: __ι__/\ο|__ι_ι__
@Αννα@mostly off: el movimiento
@Αννα@mostly off: Moonlight Ride
@Αννα@mostly off: V__ReminiscE__V
@Αννα@mostly off: _____웃____________
@Αννα@mostly off: Aprendiendo..
@Αννα@mostly off: Message to the future....
@Αννα@mostly off: ...spiraling into self-absorbed creativity....
@Αννα@mostly off: /\/\ [] \/ |Ξ /\/\ |Ξ /\/ TS
@Αννα@mostly off: __Ga/\/\|Ξ Ο\/|ΞR__✂✂
@Αννα@mostly off: <ontemporary <ommune
@Αννα@mostly off: B|_i/\/d |ΞmΟtio/\/s