@Αννα@mostly off: Blue heart..ed..
@Αννα@mostly off: ....innocent happiness ..
@Αννα@mostly off: ’Ετερος εγώ
@Αννα@mostly off: Love is a mystery...
@Αννα@mostly off: Cualidad de sereno....
@Αννα@mostly off: On the road again...
@Αννα@mostly off: Up on a dream....
@Αννα@mostly off: Message In a Cloud
@Αννα@mostly off: B |Ξ __ Δ|FF|ΞR|Ξ/\/Τ
@Αννα@mostly off: __sensibility
@Αννα@mostly off: ⊟⊟⊟⊟
@Αννα@mostly off: ^^____^\\^__
@Αννα@mostly off: T() T|-| E |_I/\/E
@Αννα@mostly off: [...need a hug...]
@Αννα@mostly off: 1/3 - 6/6 waves of luck!
@Αννα@mostly off: The Fisherman
@Αννα@mostly off: ¬¬¬¬¬¬
@Αννα@mostly off: __ι__/\ο|__ι_ι__