Edino8: ►162.002►Os 8822►Kalša
Edino8: ►Cargo dvojička II.►Chrasť nad Hornádom
Edino8: ►125.820/819+125.841/842-----pk 125.835/836►Kalša
Edino8: ►350.019►RR 767►Kostoľany nad Hornádom
Edino8: ►Ružín/Ružínsky viadukt
Edino8: ►131.084/083►Ružín
Edino8: ►193.xxx►Richnava
Edino8: ►383.110►R 601►Kysak
Edino8: ►350.002►RR 17610►Malá Lodina
Edino8: ►131.064/063►Malá Lodina
Edino8: ►350.011►R 612►Matejovce nad Hornádom
Edino8: ►131.008/007►Matejovce nad Hornádom
Edino8: ►383.102►R 606►Olcnava
Edino8: ►774.503►Cestice
Edino8: ►182.041►Košice
Edino8: ►383.107►R 601►Spišské Tomášovce
Edino8: ►383.108►R 612►Margecany zastávka
Edino8: ►131.056/055►Trebejov
Edino8: ►131.051/052►Veľká Lodina
Edino8: ►125.827/828+125.842/841-----pk 125.824/823►Vyšná Myšľa
Edino8: ►752.018+752.041►Košice-Barca
Edino8: ►383.212►Košice
Edino8: ►131.070/069►Ružín
Edino8: ►363.100►Košice - Barca
Edino8: ►350.020►RR 767►Košice
Edino8: ►350.020►RR 764►Košice - Ťahanovce
Edino8: ►193.xxx►RJ 1003►Štrba
Edino8: ►183.043►Košice
Edino8: ►383.402►Nex 52790►Košice
Edino8: ►383.110►EN 443 Slovakia►Košice - Ťahanovce