koshichiba: mt.fuji thunder
koshichiba: Thunder from Yamanakako
koshichiba: Shonan beach Lightning
koshichiba: Lightning Strike from Shonan Enoshima
koshichiba: Surf Shonan Kugenuma
koshichiba: sunset from kugenuma
koshichiba: Taikanzan Park Observatory
koshichiba: Dazzling day
koshichiba: kugenuma beachside
koshichiba: Lake Ashinoko & mt.fuji
koshichiba: mt.fuji from kugemuma shonan beach
koshichiba: Mt.fuji from Enoshima
koshichiba: Daikanyama Hakone Ashinoko
koshichiba: Morning Mt.fuji from Tanukiko
koshichiba: Yamanakako Thunder storm
koshichiba: Inazuma Light
koshichiba: Thunder pwoer
koshichiba: Inbound Cloud Thunder
koshichiba: Mt.fuji Lightning Strike
koshichiba: Sakura sunrise
koshichiba: Flower garden & Cherry Blossoms
koshichiba: Mt.fuji from shonan
koshichiba: Okinawa Suso Rock sunset
koshichiba: Okinawa typhoon
koshichiba: Okinawa rock
koshichiba: sakura walk
koshichiba: Okinawa Yaeyama Rock sunset
koshichiba: Izu Shimokamo Sakura
koshichiba: koshukaido shinjyuku