ericschaffer52: Thames Barrier in B/W
ericschaffer52: Canary Wharf in the Distance
ericschaffer52: Late Afternoon
ericschaffer52: The Thames Barrier
ericschaffer52: A Countryside Scene
ericschaffer52: At the Lavender Farm
ericschaffer52: Romance in the Lavender Fields
ericschaffer52: Corn Fields
ericschaffer52: "Bird in the Sky"
ericschaffer52: Austin Convertible
ericschaffer52: Getting ready for Action!!
ericschaffer52: Car No. 87
ericschaffer52: "Having a Ride"
ericschaffer52: Perfect Landing
ericschaffer52: Smoke trail from Super-Pitts
ericschaffer52: K2585 Flying into Cloud
ericschaffer52: An Early Tricycle
ericschaffer52: Lancaster Bomber
ericschaffer52: World War 2 RAF Car
ericschaffer52: 1944 Model
ericschaffer52: 1930's Studebaker
ericschaffer52: In WW2 Uniform
ericschaffer52: Early Aircraft
ericschaffer52: British European Airways
ericschaffer52: Surveying to Skies!!!
ericschaffer52: Water Fall at Kew Gardens
ericschaffer52: Dale Chihuly Glass
ericschaffer52: Dale Chihuly "Summer Sun" at Kew