wimberlijn: Goudvink - Pyrrhula pyrrhula
wimberlijn: Glanskop - Poecile palustris
wimberlijn: Groenling - Chloris chloris
wimberlijn: Vink - Fringilla coelebs
wimberlijn: Gaai - Garrulus glandarius
wimberlijn: Wilde eend - Anasplatyhynchos
wimberlijn: Appelvink - Coccothraustes coccothraustes
wimberlijn: Winterkoning - Ttroglodytes troglodytes
wimberlijn: Kuifmees - Lophophanes cristatus
wimberlijn: Kuifmees - Lophophanes cristatus
wimberlijn: Appelvink - Coccothraustes coccothraustes
wimberlijn: Grote bonte specht-Dendrocopos major
wimberlijn: Koolmees - Parus major
wimberlijn: Koolmees - Parus major
wimberlijn: Koolmees - Parus major
wimberlijn: Koolmees - Parus major
wimberlijn: Middelste Bonte Specht - Leiopicus Medius
wimberlijn: Middelste Bonte Specht - Leiopicus Medius
wimberlijn: Koolmees - Parus major
wimberlijn: Middelste Bonte Specht - Leiopicus Medius
wimberlijn: Boomkruiper - Certhia brachhydactyla
wimberlijn: Boomkruiper - Certhia brachhydactyla
wimberlijn: Vink - Fringilla coelebs
wimberlijn: Boomklever - Sitta europaea
wimberlijn: Roodborst - Erithacus rebecula
wimberlijn: Roodborst - Erithacus rebecula
wimberlijn: Grote bonte specht-Dendrocopos major
wimberlijn: Grote bonte specht-Dendrocopos major
wimberlijn: Rietzanger-Acrocephalus schoenobaenus
wimberlijn: Rietzanger-Acrocephalus schoenobaenus