Felice_Miccadei: ... Neko Harbour, penisola antartica (04) ...
Felice_Miccadei: ... Neko Harbour, penisola antartica (03) ...
Felice_Miccadei: ... Neko Harbour, penisola antartica (02) ...
Felice_Miccadei: ... Neko Harbour, penisola antartica (01) ...
Felice_Miccadei: ... Danco Island, penisola antartica (03) ...
Felice_Miccadei: ... Danco Island, penisola antartica (02) ...
Felice_Miccadei: ... Danco Island, penisola antartica (01) ...
Felice_Miccadei: ... sul "bus" per Danco Island ...
Felice_Miccadei: ... tra i ghiacci di cuverville island, penisola antartica (07) ...
Felice_Miccadei: ... tra i ghiacci di cuverville island, penisola antartica (06) ...
Felice_Miccadei: ... tra i ghiacci di cuverville island, penisola antartica (05) ...
Felice_Miccadei: ... ghiaccio alla deriva, cuverville island, penisola antartica (04) ...
Felice_Miccadei: ... pinguini gentoo, cuverville island, penisola antartica (03) ...
Felice_Miccadei: ... pinguini gentoo, cuverville island, penisola antartica (02) ...
Felice_Miccadei: ... pinguini gentoo, cuverville island, penisola antartica (01) ...
Felice_Miccadei: ... iceberg (01) ...
Felice_Miccadei: ... Petrello del Capo, Smith Island, penisola antartica (02) ...
Felice_Miccadei: ... Petrello del Capo, Smith Island, penisola antartica (01) ...
Felice_Miccadei: ... Smith Island, penisola antartica (03) ...
Felice_Miccadei: ... Smith Island, penisola antartica (02) ...
Felice_Miccadei: ... Smith Island, penisola antartica (01) ...
Felice_Miccadei: ... i colori di "caminito" (05) ...
Felice_Miccadei: ... i colori di "caminito" (04) ...
Felice_Miccadei: ... i colori di "caminito" (03) ...
Felice_Miccadei: ... i colori di "caminito" (02) ...
Felice_Miccadei: ... i colori di "caminito" (01) ...
Felice_Miccadei: ... compagno di viaggio (remake b/n) ...
Felice_Miccadei: ... tra geometrie e colori (01) ...
Felice_Miccadei: ... tra geometrie e colori ...
Felice_Miccadei: ... Alena e Daniela (remake b/n) ...