Yongi Ng: Male Phidippus putnami
Yongi Ng: Male Pristobaeus sp.
Yongi Ng: Mr. Pringles Man looking melancholic
Yongi Ng: Freshly-moulted Male Epeus sp.
Yongi Ng: Male Habronattus pyrrithrix's 3rd pair of leg
Yongi Ng: Male Habronattus pyrrithrix
Yongi Ng: Eucharitidae Parasitic Wasp
Yongi Ng: Female Habronattus americanus
Yongi Ng: Bro Ziyang's newly-moulted local T.Bha male
Yongi Ng: Male Habronattus americanus
Yongi Ng: Copulation of Siler semiglaucus 02
Yongi Ng: Copulation of Siler semiglaucus 01
Yongi Ng: Male Padillothorax semiostrinus 02
Yongi Ng: Male Padillothorax semiostrinus 01
Yongi Ng: Female Cytaea sp. fr North Sulawesi
Yongi Ng: Thiania subopressa subadult male
Yongi Ng: Male Phidippus pius 02
Yongi Ng: Male Phidippus pius 01
Yongi Ng: Mr & Mrs Zorro
Yongi Ng: Male Colyttus bilineatus
Yongi Ng: Metallic Bluish Ground Beetle 02
Yongi Ng: Metallic Bluish Ground Beetle 01
Yongi Ng: Female Phidippus mystaceus
Yongi Ng: Female Thyene imperialis
Yongi Ng: Male Thyene imperialis
Yongi Ng: Male Hyllus giganteus
Yongi Ng: Male Gedea sp. 03
Yongi Ng: Male Gedea sp. 02
Yongi Ng: Male Gedea sp. 01
Yongi Ng: Male Portia labiata (Variant02)