Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 09
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 08
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 07
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 06
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 05
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 04
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 03
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 02
Yongi Ng: Male Chrysilla lauta 01
Yongi Ng: Lace Bug Trio
Yongi Ng: Spider with an Ape face decorated with a Rooster's colors
Yongi Ng: Marmalade Hoverfly
Yongi Ng: Colorful Moth
Yongi Ng: Female Rhene sp. (dorsal view)
Yongi Ng: Female Rhene sp. (frontal view)
Yongi Ng: Jumping Spider-mimicking Planthopper
Yongi Ng: Male Habronattus americanus
Yongi Ng: Blue Jewel Thiania Male (dorsal view)
Yongi Ng: Blue Jewel Thiania Male (frontal view)
Yongi Ng: Chrysocoris stollii nymph
Yongi Ng: Female Habronattus pyrrithrix
Yongi Ng: Male Chalcotropis sp.
Yongi Ng: Lil female Portia fimbriata
Yongi Ng: Male Ligurra latidens
Yongi Ng: Male Epocilla calcarata
Yongi Ng: Bluish Female Thiania bhamoensis
Yongi Ng: Bluish Male Thiania bhamoensis
Yongi Ng: Male Epeus flavobilineatus
Yongi Ng: Male Habronattus clypeatus
Yongi Ng: Female Paraphidippus fartilis 02