xuweiyuan: Pacific Black Duck
xuweiyuan: Purple Swamphen
xuweiyuan: Eurasian Coot
xuweiyuan: Hardhead
xuweiyuan: Sittella
xuweiyuan: Rufous Songlark
xuweiyuan: Common Starling
xuweiyuan: Common Blackbird
xuweiyuan: Grey Butcherbird
xuweiyuan: Galah
xuweiyuan: Red-rumped Parrot
xuweiyuan: Pied Currawong
xuweiyuan: Magpie-lark
xuweiyuan: Grey Butcherbird
xuweiyuan: Eastern Rosella
xuweiyuan: Crimson Rosella
xuweiyuan: Crested Pigeon
xuweiyuan: Australian Magpie
xuweiyuan: 2019 ELECTION DAY-2
xuweiyuan: 2019 ELECTION DAY-1
xuweiyuan: 2019.4.23 SCRIVENER DAM, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.23 LAKE BURLEY GRIFFIN 4, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.23 LAKE BURLEY GRIFFIN 3, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.23 LAKE BURLEY GRIFFIN 2, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.23 LAKE BURLEY GRIFFIN 1, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.23 GOVERNMENT HOUSE LOOKOUT 2, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.23 GOVERNMENT HOUSE LOOKOUT 1, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.22 NATIONAL GALLERY 11, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.22 NATIONAL GALLERY 9, CANBERRA
xuweiyuan: 2019.4.22 NATIONAL GALLERY 8, CANBERRA