Valya V: Regatta
Valya V: Gulf of Finland
Valya V: Eternal flame at the Field of Mars
Valya V: Rally against domestic violence
Valya V: LGBT-pride in St Petersburg
Valya V: Chinese Navy Destroyer arrives St Petersburg
Valya V: Man
Valya V: Diving
Valya V: Air rehearsal
Valya V: Navy sailors
Valya V: Fisherman
Valya V: Before the rain
Valya V: Summer
Valya V: Passenger
Valya V: 1st may demontration in Russia
Valya V: Rehearsal of Victory Day parade in St Petersburg
Valya V: Spring bathing
Valya V: Vladimir Putin speaking at the Arctic Forum
Valya V: Snowy spring
Valya V: Water main break
Valya V: ice toros
Valya V: Bathing
Valya V: Physical jerks
Valya V: the 30th anniversary of withdrawal of troops from afghanistan
Valya V: Hockey field
Valya V: Petra Kvitova
Valya V: Vera Zvonareva
Valya V: Daria Kasatkina
Valya V: Petra Kvitova
Valya V: 75th anniversary of liberation of Leningrad