Valya V: Julia Putintseva during match of the WTA tennis tournament in St. Petersburg
Valya V: Sports and Concert Complex in St.Petersburg after collapsed
Valya V: Sunset
Valya V: Leningrad blockade anniversary
Valya V: Epiphany celebration
Valya V: Longline factory vessel Gandvik-1
Valya V: Nuclear-powered icebreaker “Arctika”
Valya V: Nuclear-powered icebreaker “Arctika”
Valya V: Water main break
Valya V: Roberto Carballes Baena during of the St.Petersburg Open ATP
Valya V: Karen Khachanov during of the St.Petersburg Open ATP
Valya V: Damir Dzumhur
Valya V: Sunset
Valya V: Golden Bridge
Valya V: Vladivostok
Valya V: Foggy evening
Valya V: After huge fire at auto-repair shop
Valya V: Conflagration
Valya V: Regatta
Valya V: Gulf of Finland
Valya V: Eternal flame at the Field of Mars
Valya V: Rally against domestic violence
Valya V: LGBT-pride in St Petersburg
Valya V: Chinese Navy Destroyer arrives St Petersburg
Valya V: Man
Valya V: Diving
Valya V: Air rehearsal
Valya V: Navy sailors
Valya V: Fisherman