jaci XIII: Accusation or defense?
jaci XIII: Escape to Egypt
jaci XIII: Three rulers
jaci XIII: Lula e Salomé
jaci XIII: Angela Merkel and Mary Magdalene
jaci XIII: We're mistakes, honey. He is not Eduardo Cunha. Nós enganamos querida. ele não é Eduardo Cunha
jaci XIII: See you later
jaci XIII: Meeting
jaci XIII: The visit
jaci XIII: Campaspe
jaci XIII: Paulo and Vladimir
jaci XIII: Tea time
jaci XIII: Galileu & Macron
jaci XIII: The Tomb of Jesus
jaci XIII: The death of Marat