Toni_V: Lai Nair @ Pass dal Flüela
Toni_V: la traversada dal susasca
Toni_V: thank you for the bridge
Toni_V: cuntrada da muntogna
Toni_V: via da pass (Flüela)
Toni_V: Blaisch dal Piz dal Ras . Val Susasca
Toni_V: Val Susasca