Toni_V: Hotel Grimsel Hospiz ahead (Bernese Oberland)
Toni_V: Via Sbrinz @ Räterichsbodensee
Toni_V: Grimselwelt®
Toni_V: trail Grimselpass to Triebtensewli (BE)
Toni_V: Swiss Alps 2016
Toni_V: Piz White-Red-White
Toni_V: Triebtenseewli . Bernese Oberland
Toni_V: Welcome in the Grimselwelt
Toni_V: chicken wire bridge
Toni_V: Carrera® Country
Toni_V: swiss hiking trail
Toni_V: Vordre Zinggenstock (BE)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (1)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (2)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (3)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (4)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (5)
Toni_V: 12:43 @ 9-Seen-Weg Obergoms (6)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (7)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (8)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (9)
Toni_V: 9-Seen-Weg Obergoms (10)
Toni_V: visualizing the next hiking season (archive 2016)