Toni_V: view from Vereinapass to Piz Linard
Toni_V: Pass d'Ivraina ------ Vereinapass
Toni_V: Süsertal . Grisons Switzerland
Toni_V: Engiadina Bassa
Toni_V: Süserbach
Toni_V: Bun di Engiadina Bassa
Toni_V: reflections @ val sagliains
Toni_V: the Jewel of the Pass d'Ivraina
Toni_V: klingeling, mein kleines Alpenglöckchen
Toni_V: cooling basin
Toni_V: Vereinapass . 2585m
Toni_V: summer day @ Jöriseen (GR)
Toni_V: ice tortillas
Toni_V: like winter @ Winterlücke (GR)
Toni_V: Bigfoot on the Bridge
Toni_V: fishermen @ Jöriseen (GR)
Toni_V: fog @ Jöriflüelafurgga . Grisons Switzerland
Toni_V: midsummer @ Jöriflüelafurgga . Grisons Switzerland
Toni_V: limited view
Toni_V: the green eye @ Pass da Fless . Grischun Svizra
Toni_V: spectacle @ Jöriflüelafurgga
Toni_V: Unghürhörner @ Pass da Fless
Toni_V: the rock
Toni_V: Pass d'Ivraina
Toni_V: grondius di da viandar
Toni_V: Vereinapass
Toni_V: unfamiliar terrain
Toni_V: hiking in fogworld
Toni_V: summer memories
Toni_V: summer 2016