Toni_V: PARC NAZIUNAL SVIZZER
Toni_V: alpine reflections @ Lais d'Immez
Toni_V: Macun lakes @ parc naziunal svizzer
Toni_V: sun & me
Toni_V: near ova spin @ parc naziunal svizzer
Toni_V: descent from Fuorcletta da Barcli
Toni_V: salü from LAI DAL DRAGUN
Toni_V: trail #21 @ PARC NAZIUNAL SVIZZER
Toni_V: painted trees @ god la schera . parc naziunal svizzer
Toni_V: First Class Bokeh
Toni_V: Lais d'Immez @ 2616 meters above mean sea level
Toni_V: rest period @ munt la schera . parc naziunal svizzer
Toni_V: trees @ god da chamuotschs . parc naziunal svizzer
Toni_V: b o n k @ Parc Naziunal Svizzer
Toni_V: climbing @ parc naziunal svizzer
Toni_V: god da chamuotschs . parc naziunal svizzer
Toni_V: Val dal Botsch @ swiss national park
Toni_V: way up to Fuorcla Val dal Botsch
Toni_V: Piz Plavna Dadaint @ Val Plavna . Svizra
Toni_V: first lights @ Val dal Botsch
Toni_V: three men on the way to Munt Baselgia
Toni_V: swiss mountains
Toni_V: resting place @ 2945 meters above sea level
Toni_V: The Pure Vision . 3nd motif
Toni_V: above Zernez . engiadina bassa
Toni_V: Macun lakes @ parc naziunal svizzer
Toni_V: wildenberg castle . motif #1
Toni_V: wildenberg castle . motif #2
Toni_V: wildenberg castle . motif #3
Toni_V: Lai dal Dragun (2628 metres)