Toni_V: here comes the sun @ oeschinensee . switzerland
Toni_V: reflections @ oeschinensee . switzerland
Toni_V: the power of sun @ oeschinensee . switzerland
Toni_V: facing the sun @ oeschinensee . switzerland
Toni_V: shower gel please
Toni_V: oeschinensee . bernese oberland
Toni_V: Staubbachfall . Kandersteg BE
Toni_V: oeschinensee . 1578m
Toni_V: o e s c h i n e n s e e
Toni_V: waterworld
Toni_V: meeting of Sun and Water
Toni_V: ds'Oberland, ja ds'Oberland, ds'Bärner Oberland isch schön
Toni_V: power shower
Toni_V: snapshot oeschinensee
Toni_V: oeschinensee . 1578m
Toni_V: winter @ Oeschinensee (BE)
Toni_V: K a n d e r s t e g
Toni_V: Blausee magic
Toni_V: The Iceman Always Rings Twice
Toni_V: first snow in Kandersteg (BE)
Toni_V: o e s c h i n e n s e e
Toni_V: snow for the whole world
Toni_V: l a k e
Toni_V: Selfie with snow
Toni_V: Snowmaker
Toni_V: sledge run (closed)
Toni_V: lake of tears
Toni_V: k a n d e r s t e g
Toni_V: k a n d e r t a l
Toni_V: the missing Ferryman