Toni_V: sihlcity zurich
Toni_V: concrete
Toni_V: Stadelhofen Zurich
Toni_V: Stadelhofen2
Toni_V: Baslerstrasse1
Toni_V: Blue
Toni_V: Baslerstrasse4
Toni_V: VBZ Paradeplatz
Toni_V: stock exchange zurich
Toni_V: stock exchange zurich (inside)
Toni_V: Deckenleuchten
Toni_V: Parking Garage Entrance
Toni_V: SVA Zurich
Toni_V: Binzmühle1
Toni_V: Blue Gate
Toni_V: BlueParking
Toni_V: Wasserschöpfi 75/77 - Zurich
Toni_V: Zurlindenstrasse Zurich
Toni_V: Heuried Zurich2
Toni_V: Parkhaus
Toni_V: Sihlhof2
Toni_V: Bahnhof Selnau Zurich
Toni_V: Colors and the moon.
Toni_V: PC-Detail
Toni_V: Höfliweg Eingangsseite
Toni_V: Schlauchventil in Betonwand - Sihlhölzli Zürich
Toni_V: D50 PC
Toni_V: Old and New
Toni_V: Ampèresteg