Sven LP: Snødekket fjellvegg - Skogshorn
Sven LP: Totten
Sven LP: Fra Semsvannet i Desember
Sven LP: Soloppgang i Oslofjorden i Desember
Sven LP: Askerelva i Desember
Sven LP: Blakstadelva ved Bondi
Sven LP: Desember sol
Sven LP: Fjøs under fjellet
Sven LP: Fra Golsfjellet mot Skogshorn
Sven LP: Nøreli
Sven LP: Fra Nøra
Sven LP: Ved oset i Oktober
Sven LP: Skogshorn i November
Sven LP: Blakstadbukta på kvelden
Sven LP: Drivende vann
Sven LP: Ved Hestaane
Sven LP: Bjerkøya i November
Sven LP: Mot Jotunheimen, I November
Sven LP: Mot Valdres
Sven LP: Nibbinossi I November
Sven LP: Nibbinossi
Sven LP: Natt på Hestaane
Sven LP: Høst
Sven LP: Fra NIsser
Sven LP: Breilvann
Sven LP: Nedlagt Sagbruk ved Nisser
Sven LP: Nisser fra Grimstvedt
Sven LP: Fra Breilivannet 2
Sven LP: Fra Breilivannet
Sven LP: Fanny og Saga på Kjølen