RubenPascualLopez: Gamo-Fallow deer
RubenPascualLopez: Plaza de San Martin (Segovia) St Martins square (Segovia, Spain)
RubenPascualLopez: Ciervo- Deer
RubenPascualLopez: Níscalos en el Acueducto de Segovia
RubenPascualLopez: Otoño desde las Hoces del Duratón (Segovia) - Autum from Hoces del Duratón (Segovia, Spain)
RubenPascualLopez: Tarabilla hembra- Common stonechat female- Saxicola rubecula
RubenPascualLopez: Buitre leonado- Vulture-Gyp fulvus
RubenPascualLopez: Dinan (Francia) - Dinan (France)
RubenPascualLopez: Carreira 5
RubenPascualLopez: Espátula- Eurasian Spoonbill
RubenPascualLopez: Mont Saint Michel
RubenPascualLopez: Garceta grande - Creat egret
RubenPascualLopez: Buitre leonado en escorzo - Vulture - Gyps fulvus
RubenPascualLopez: Tarabilla- Common stonechat - Saxicola rubecula
RubenPascualLopez: Milano Real - Red kite - Milvus milvus
RubenPascualLopez: Tarabilla hembra- Common Stonechat female
RubenPascualLopez: Quebrantahuesos- Bearded vulture- Lammergeier
RubenPascualLopez: Cañón del Río Sil (Ribeira Sacra). Sil river canyon (Ribeira Sacra, Galicia,Spain)
RubenPascualLopez: Pelea de Buitres - Vultures fight
RubenPascualLopez: Milano Real- Red Kit
RubenPascualLopez: Viticultura Heroica (Ribeira Sacra, Belesar, Galicia) . Heroic viticulture (Ribeira Sacra, Spain)
RubenPascualLopez: Quebrantahuesos- Lammergeier
RubenPascualLopez: Refugio Plana Canal en Parque Nacional Ordessa Monte Perdido (Huesca).
RubenPascualLopez: El Jefe (Quebrantahuesos) - The Chief (Lammergeier)
RubenPascualLopez: Atardecer en Torredondo (Segovia)- Torredondo sunset (Segovia)
RubenPascualLopez: Pelea de Quebrantahuesos- Lammergeier fight
RubenPascualLopez: Quebrantahuesos - Lammergeier
RubenPascualLopez: Acueducto de Segovia - Segovia Acueduct
RubenPascualLopez: Brintesia circe
RubenPascualLopez: Bigotudo- Bearded reedling