Ken S Three: IMG_4598
Ken S Three: IMG_4588
Ken S Three: San Francisco from Potrero Hill
Ken S Three: IMG_4611
Ken S Three: Too Many Powerlines!
Ken S Three: IMG_4616
Ken S Three: IMG_4617
Ken S Three: IMG_4622
Ken S Three: IMG_4623
Ken S Three: Bay Bridge
Ken S Three: IMG_4631
Ken S Three: IMG_4632
Ken S Three: IMG_4639
Ken S Three: Panorama
Ken S Three: IMG_4643
Ken S Three: IMG_4644
Ken S Three: IMG_4645
Ken S Three: IMG_4646
Ken S Three: IMG_4650
Ken S Three: IMG_4651
Ken S Three: San Francisco Skyline from Twin Peaks
Ken S Three: IMG_4653
Ken S Three: IMG_4656
Ken S Three: IMG_4659
Ken S Three: IMG_4660
Ken S Three: IMG_4661
Ken S Three: IMG_4662
Ken S Three: IMG_4665
Ken S Three: San Francisco City View
Ken S Three: IMG_4668