Ken Cheng Photography: The Ballerina
Ken Cheng Photography: Stephanie Ella
Ken Cheng Photography: Alexia Fast (actress)
Ken Cheng Photography: Alexia Fast (actress)
Ken Cheng Photography: Stephanie Ella
Ken Cheng Photography: Stephanie Ella
Ken Cheng Photography: Stephanie Ella
Ken Cheng Photography: Ashley Young
Ken Cheng Photography: Ashley Young
Ken Cheng Photography: Ashley Young
Ken Cheng Photography: Stephanie Ella
Ken Cheng Photography: BTS with Ashley Young
Ken Cheng Photography: BTS with Ashley Young
Ken Cheng Photography: Ashley Young
Ken Cheng Photography: Ashley Young
Ken Cheng Photography: Alexia Fast (actress)
Ken Cheng Photography: Stephanie Ella
Ken Cheng Photography: Ashley Young
Ken Cheng Photography: DSC05693-Edit
Ken Cheng Photography: DSC05561-Edit
Ken Cheng Photography: Love Birds (Bald Eagles)
Ken Cheng Photography: Dueling Birds (Short-Eared Owl vs Northern Harrier)
Ken Cheng Photography: Bald Eagle hunting
Ken Cheng Photography: Bald Eagle Stare
Ken Cheng Photography: Short-Eared Owl staring at me :)
Ken Cheng Photography: Bald Eagle hunting