Jean-Louis DUMAS: Calder La Défense
Jean-Louis DUMAS: La Défense's Buildings
Jean-Louis DUMAS: La Defense's buildings
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 38
Jean-Louis DUMAS: L'étrave
Jean-Louis DUMAS: La Défense
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 37
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 36
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 35
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 34
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 33
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 32
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 30
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 29
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 28
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 27
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 26
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 25
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 24
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 23
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 22
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 21
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 20
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 31
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 19
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 18
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 17
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 16
Jean-Louis DUMAS: Série La Défense: n° 15