Weja 68: IMG_ Common buzzard
Weja 68: IMG_Common bluethroath male
Weja 68: IMG_ Common reed bunting male
Weja 68: IMG_ Common bluethroath male
Weja 68: IMG_ Common linnet male
Weja 68: IMG_ Yellow hammer male
Weja 68: IMG_ European stonechat female
Weja 68: IMG_ Roe deer male
Weja 68: IMG_ Common bluethroath male
Weja 68: JWV_ Common snipe
Weja 68: IMG_Canada goose
Weja 68: JWV_ Scarce emerald damselfly female
Weja 68: JWV_ Scarce emerald damselfly male
Weja 68: IMG_Eurasian buzzard
Weja 68: IMG_Eurasian oystercatcher
Weja 68: IMG_ Eurasian oystercatcher
Weja 68: IMG_ Common buzzard
Weja 68: IMG_Eurasian tree sparrow
Weja 68: IMG_Blue tit
Weja 68: IMG_Short eared owl
Weja 68: IMG_ Blackbird female
Weja 68: IMG_ Henn harrier male
Weja 68: IMG_ Common chaffinch male
Weja 68: IMG_ roughlegged buzzard and crow
Weja 68: IMG_ Blue tit
Weja 68: IMG_ Dunnock
Weja 68: IMG_Goldcrest
Weja 68: IMG_Henn harrier female
Weja 68: IMG_Common buzzard
Weja 68: IMG_Goldcrest