Jake Lester Photography: Dayton, Ohio, 2023
Jake Lester Photography: Dayton, Ohio, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2023
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2023
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2023
Jake Lester Photography: Cambridge, Ohio, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Pittsburgh, Pennsylvania, 2023
Jake Lester Photography: Miamisburg, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Dayton, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Cincinnati, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Cincinnati, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Centerville, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Cincinnati, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Dayton, Ohio, 2022
Jake Lester Photography: Kettering, Ohio, 2023