umbrellahead56: Borth - the blue fish
umbrellahead56: Borth - the red pipe
umbrellahead56: Borth - Canoe
umbrellahead56: Borth - Boat and steps
umbrellahead56: Borth - the white house
Rhisiart Hincks: Ffordd Clarach, y Borth
Rhisiart Hincks: Cymylau'r ddaear
Rhisiart Hincks: Pan fyddo'r môr yn berwi
Rhisiart Hincks: Y Borth, 31/10/2019, 17:35
umbrellahead56: The Wall, Borth
umbrellahead56: Extinction Rebellion
umbrellahead56: Adele, Borth
umbrellahead56: The Boat, Borth
jayteacat: Yellow House
jayteacat: 'Like pebbles on a beach.....'
jayteacat: Borth Beach: Looking South
Rhisiart Hincks: Murlun yn erbyn y goeden anferth arfaethedig ar draeth y Borth, Ceredigion
jayteacat: Another Beach View
jayteacat: Borth Beach
Rhisiart Hincks: Mawrth a ladd...
Rhisiart Hincks: Brynrodyn, y Borth - Rhagfyr 2010
Rhisiart Hincks: Maes Carafannau Brynrodyn, y Borth
Ian Cundell: Buoy at Borth
Ian Cundell: Walkers head to Borth War Memorial at sunset
Rhisiart Hincks: Eglwys Sant Mathew, y Borth, Ceredigion
Rhisiart Hincks: The Railway Inn, y Borth
Rhisiart Hincks: Y Borth Uchaf a Pharc Gwyliau Brynowen
Rhisiart Hincks: Tro Ynys-las, 1982