EionaR. [Thanks for 7 million views]: Moriah Capel Y Bedyddwyr, Coelbren 2019
Rhisiart Hincks: Capel yr Undodwyr, Alltyblaca
Rhisiart Hincks: The Salvation Army / Byddin yr Iachawdwriaeth
Rhisiart Hincks: Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Glan-rhyd
Steve MT: Kidwelly - Morfa Chapel
Steve MT: Kidwelly - Trinity Chapel
Steve MT: Kidwelly - Capel Sul
Steve MT: Kidwelly - Capel Sul
Steve MT: Carmarthen - Zion Chapel
Steve MT: Carmarthen - Lammas Street Chapel
Steve MT: Carmarthen - Heol Dwr Chapel
Steve MT: St David's - Ebenezer Chapel
Steve MT: St David's - Tabernacle Chapel
Steve MT: St David's - Seion Chapel
Steve MT: Haverfordwest - Ebenezer Chapel
Steve MT: Haverfordwest - Tabernacle Chapel
Steve MT: Haverfordwest - Wesleyan Chapel
Steve MT: Haverfordwest - Bethesda Chapel
Rhisiart Hincks: Jerwsalem, Hen Gapel yr Annibynwyr, Blaenau Ffestiniog
Rhisiart Hincks: Full Gospel Mission
Gareth Lovering Photography 5,000,061: Hebron Calvinist Methodist Chapel 2019 08 15 #1
Mieke Berkelaar2009: Capel Soar y Mynydd
Rhisiart Hincks: Capel yr Annibynwyr, y Brithdir
Steve MT: Porthmadog - Salem Chapel
Steve MT: Dolgellau - Tabernacle Chapel
Steve MT: Rhosllanerchrugog - Jerusalem Chapel
Steve MT: Pontcysyllte - Llangollen Canal, Bryn Seion Chapel & Telford Inn
Steve MT: Dinas Powis Methodist Chapel
Rhisiart Hincks: Seion, Capel yr Annibynwyr, Aberystwyth (ii)
Rhisiart Hincks: English Wesleyan Chapel, Llangollen - AD 1863