scosse: Combattimenti
scosse: Giovane stambecco
Polis Poliviou: Mirador Lagunillas (4)
Polis Poliviou: Arequipa - Street Pics (6)
Hugo von Schreck: Stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus)
scosse: Camosci madre e piccolo
Polis Poliviou: Magic of Cusco (60)-2
skynyrd_01: DSC_2889
Polis Poliviou: Ruins of Machu Picchu (44)
maria.bove07: Legamenti........
Polis Poliviou: Cusco Region (18)-2
Polis Poliviou: La Raya Mountain (9)
skynyrd_01: Paestum
skynyrd_01: file 4928x3264_038634
scosse: Camoscio
Polis Poliviou: Desaguadero Town (8)-2
Hugo von Schreck: Würzburg
Polis Poliviou: Road to Tiwanaku (16)
Charlaine Jean: Aigrette roussâtre, Floride, novembre 2019.
Polis Poliviou: La Paz City (30)-2
Polis Poliviou: La Paz City (9)-2
skynyrd_01: Paestum
Polis Poliviou: Isla del sol (9)
Polis Poliviou: Lago Titicaca (9)-2