dannie843: Aberystwyth
brian teh snail: Autumnal Rosebay willowherb
Shane Jones: Red kite
jayteacat: Yellow House
Tomorrow Never Knows: Softened into the Distance
Tomorrow Never Knows: Craig-y-pistyll
Tomorrow Never Knows: Sunrise on the water
Tomorrow Never Knows: The day revealed
Tomorrow Never Knows: Land of confusion
jayteacat: Borth Beach: Looking South
jayteacat: Borth Beach
Rhisiart Hincks: Murlun yn erbyn y goeden anferth arfaethedig ar draeth y Borth, Ceredigion
umbrellahead56: Grogwynion, Ystwyth River Valley, early October
umbrellahead56: Derelict, Capel Bangor 2
jhaydnreynolds: Mouth of the River Ystwyth
Rhisiart Hincks: Traeth y De, Aberystwyth
jhaydnreynolds: Afon Mynach, Devil's Bridge
Minoltakid: Joanna (AB177) at Y Geulan, Aberystwyth, Ceredigion, West Wales
Rhisiart Hincks: Capel yr Undodwyr, Alltyblaca
Rhisiart Hincks: Grisiau tro
Rhisiart Hincks: Mawrth a ladd...
Rhisiart Hincks: The Salvation Army / Byddin yr Iachawdwriaeth
BlueMod: 'Scuse me while I kiss the sky. Or is it 'this guy'?
AnotherNEXuser: Llangrannog
dannie843: Ynyslas Wildlife Center
BlueMod: What lies beyond? A garden, as it goes.
Rhisiart Hincks: Cross Roads Garage
evans.photo: Across The Bay
Minoltakid: Aberystwyth. West Wales
Rhisiart Hincks: IAN IS GOD 1988-2016