Guilherme Jófili: Dawn over Amazon River
Guilherme Jófili: pink party
Guilherme Jófili: green drops
Guilherme Jófili: ufa cansei!
Guilherme Jófili: jewellery
Guilherme Jófili: haja geladeira para tanto penguim.
Guilherme Jófili: shark from below.
Guilherme Jófili: Aquarium
Guilherme Jófili: sea dragon
Guilherme Jófili: metal guy
Guilherme Jófili: Castelo ao Entardecer!
Guilherme Jófili: mary poppins
Guilherme Jófili: Roller Coaster
Guilherme Jófili: Tree reflexion