F. Bandini: BVLGARI, Roma, October 2013
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Hotel room, Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Shopping, Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, July 2011
F. Bandini: Roma, July 2011
F. Bandini: Roma, July 2011
F. Bandini: Roma, July 2011
F. Bandini: Roma, July 2011
F. Bandini: Men sharing ideas about their cell phones, Roma, August 2011
F. Bandini: Roma, Summer 2011