Fototak: 2019-10-15, TPG, Gaillard, Moëllesulaz
Fototak: 2019-10-21, Genève, Rond-Point de Rive
Fototak: 2019-10-21, Genève, Rive (Rue d'Italie)
Fototak: 2019-10-21, Genève, Rive
Fototak: 2019-10-18, Genève, Délices
Fototak: 2018-09-09, Kyiv
Fototak: 2018-09-09, Kyiv, Boryspilska
Fototak: 2018-09-09, Kyiv, Vul. Pavla Usenka
Fototak: 2018-09-09, Kyiv, Depo Darnytsya
Fototak: 2018-09-15, Kyiv
Fototak: 2019-10-16, ANAT, Musée du Tram, Areuse Les Isles
Fototak: 2019-10-16, transN, Areuse
Fototak: 2019-10-16, ANAT, Musée du Tram, Areuse Les Isles
Fototak: 2019-10-16, ANAT, Musée du Tram, Areuse Les Isles
Fototak: 2019-04-09, Neuchâtel, Evole
Fototak: 2018-05-07, Jena
Fototak: 2018-05-07, Jena, Betriebshof Kesslerstrasse
Fototak: 2018-05-07, Jena, Betriebshof Kesslerstrasse
Fototak: 2018-05-07, Jena, Nollendorferplatz
Fototak: 2018-05-12, Liberec
Fototak: 2019-08-31, Die Post, Gletsch
Fototak: 2019-08-31, Die Post, Brig, Bahnhof
Fototak: 2019-08-31, Die Post, Gletsch
Fototak: 2019-10-17, Die Post, Aarberg, Bahnhof
Fototak: 2012-10-18, POST, Sion
Fototak: 2019-05-28, Taganrog, Depo (Mup "Tramvayno-Trolleybusnoye Upravleniye")
Fototak: 2019-05-28, Taganrog, Ulitsa Rozy Lyuksemburg
Fototak: 2019-05-28, Taganrog, Dvorets Molodyozhi (Ulitsa Frunze)
Fototak: 2019-05-28, Taganrog, Nekrasovskiy Pereulok
Fototak: 2019-05-28, Taganrog