Dutu Ciupac: Poppies
Dutu Ciupac: Vetiș, Satu Mare
Dutu Ciupac: Satu Mare - Biserica romano-catolică Fecioara Neprihănită (Zarda Church)
Dutu Ciupac: Beautiful May
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Staying at home
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Beautiful Spring
Dutu Ciupac: Cavnic, Maramureș
Dutu Ciupac: Cavnic, Maramureș