Domingo Mery: Market (Xi'an, China)
Domingo Mery: Market (Xi'an, China)
Domingo Mery: Market (Xi'an, China)
Domingo Mery: Street (Xi'an, China)
Domingo Mery: Reading the newspaper (Xi'an, China)
Domingo Mery: The old man of Xi'an (China)
Domingo Mery: Girls (Xi'an, China)
Domingo Mery: Mototaxi in Xi'an (China)
Domingo Mery: Taxi (Xi'an, China)